Estimad@ asociad@ de ACOUGA:

    O 4 de Maio de 2012, celebrabamos na Corunha a primeira asamblea de afectados polas participacións preferentes. 36 perfectos desconhecidos de distintos concellos ( A Corunha, Arteixo, Bergondo, Cambre, Oleiros), afectados polo mesmo producto tóxico, na procura de solucións e información. Na asamblea, convidado por min, actuou de asesor legal, de xeito totalmente desinteresado, o prestixioso avogado Xoán Antón Pérez Lema, a quen nunca agradecerei suficientemente tanto a súa inmediata disposición a aceptar a minha convida como as áxiles xestións para poder contar cun salón no Clube Financiero Atlántico, onde celebrar o evento.
Para algúns afectados, aquela asamblea puxo de manifesto a necesidade de crear unha ferramenta propia coa que poder ter acceso a:
– Información veraz, non sesgada.
– Asesoramento legal personalizado e de balde.
– Desconto nas minutas de avogados nas demandas individuais.
– Apostar polas demandas colectivas como solución xurídica máis acaida na defensa dos nosos dereitos, dentro da lexislación Europea, e garantir o acceso gratuito a ditas demandas.
Apenas 16 afectados, o 28 de Maio de 2012, aprovabamos en asamblea constituinte os estatutos, e nomeabamos Xunta Directiva de AGAPROFI, que me honrei en presidir, a primeira asociación que presentou unha demanda colectiva contra a actual ABANCA, pola comercialiización indebida das Participacións Preferentes. 468 afectados de toda Galiza, adheridos á demanda colectiva. 1.683 demandas individuais presentadas a través dos avogados da asociación. Máis de 4.000 afectados asesorados e informados a través de charlas informativas, correo, teléfono. 100% de afectados que reclamaron individual ou colectivamente a través da asociación, recuperaron os seus cartos.
A propia experiencia, máis as propias necesidades dos asociad@s demostraron a necesidede de ampliar o ámbito de actuación de AGAPROFI, moi enfocado ao sector bancario ou financieiro, a os outros eidos nos que igualmente estabamos sendo afectados como consumidores e usuarios, polo que o 14 de Febreiro de 2014, constituímonos en ACOUGA, pasando así a ser a primeira asociación do Reino de Espanha en presentar unha demanda colectiva contra ABANCA ( o que explica que a demanda sexa anterior á nosa constitución).
2018 foi un bo ano para ACOUGA:
— Ingreso no Consello Galego de Consumo.
— Inicio de dilixencias preliminares para a presentación de unha demanda colectiva contra ABANCA, BANCO ETCHEVERRIA, BANCO SANTANDER, BANCO GALLEGO, BANCO SABADELL, polas cláusulas abusivas de gastos nas hipotecas.
— Xuízo e sentenza favorable da demanda colectiva contra ABANCA, pola retroactividade das cláusulas chan.
— Nova sede, onde poder atendervos persoalmente.

Todo isto foi posible, grazas ao trabalho incansable da Xunta Directiva e deses vocais que non saen nas fotos, pero sí que saen nos resultados. O Vicepresidente, o prestixioso avogado Ourensan Miguel Caride, fundador amais da asociación; Xoán Antón Pérez Lema, Secretário Xeral de él xa está todo dito mais arriba; Asunción Otero, Tesoreira e cofundadora de Agaprofi; a imprescindible Beatriz Guiance pola que tod@s preguntades; Juan Carlos Rodriguez cofundador de Agaprofi; Dani Vila avogado compostelán cofundador de ACOUGA, Xan Bautista coa súa incansable laboura en Pontevedra; e Domingo Iglesias, mais que un irmán. Tamén cumpre lembrar o trabalho desenrolado por Darío Rodriguez na administración e tesourería.

Tamén cumpre resaltar a laboura de colaboración con ACOUGA que venhen desenrolando por todo o pais os avogados ou despachos de avogados: Patiño Avogados (Ferrol); Roithers (Compostela-A Coruña-Vigo); Aseifer & Asociados (Vilalba); Francisco José Lago (Lalín); Paula Alvarellos (Lugo-Bergantinhos-Os Ancares-Sarria); Manuel Germade (Mondonhedo); Alvaro Rodriguez (Vilagarcía de Arousa); Estefanía Alvariñas (Pontevedra) Guadalupe Vidal (Vigo) Perez Lema Avogados e Consultores (A Corunha) e Miguel Caride Abogados (Ourense).

Todo isto é posible grazas ao voso apoio e comprensión.

ACOUGA, non recibe ningún outro tipo de aportación económica que non sexan as propias cuotas que os asociados aportamos. Son precisamente estas cuotas as que nos permiten afrontar os custes económicos do estudo e a posta en marcha das distintas demandas colectivas. Nada disto sería posible sen a vosa confianza.

Grazas.

Manuel Pérez Arias

Presidente de ACOUGA.