A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), pon ao dispor dos afectados un formulario para a reclamación pola incidencia da interrupción na subministración eléctrica. Este formulario, podése presentar directamente como reclamación, sexa ante a empresa comercializadora ou distribuidora, ou ben perante o Instituto Galego de Consumo, as OMICs ou no rexistro das oficiñas municipais en aqueles Concellos que non conten coa OMIC.

O formulario está redactado de xeito moi xeral, para que serva de reclamación para todos os casos deste fin de semá. No apartado “Lugar e data dos feitos”, os afectados deberán indicar o número de horas de interrupción, ou número de interrupcións do subministro eléctrico, os posibles danos en electrodomésticos, ou os posibles desperfectos en consumibles que precisen refrixeración.

As canles para reclamar son preferiblemente iniciar a vía previa, marcada pola reclamación ante a comercializadora ou distribuidora, para que transcorridos 2 horas se o servizo non está restablecido ou 5 días se finalmente o está, responda a empresa. Unha vez respostada, ou non respostada en tempo, poderase presentar reclamación en consumo ou nos servizos de industria. ACOUGA recomenda a os afectados, que acudan ao sistema arbitral de consumo. No caso de que non sexa unha empresa adherida ao sistema de arbitraxe, ou se elixa así, pódese acudir a via xudicial para interpor unha demanda civil ante os órganos competentes.

Para mais información ou asesoramento, os afectados poden contactar con ACOUGA, no teléfono 981 113 402, no correo acouga@acouga.net , ou con calquera dos avogados colaboradores da Asociación en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Ames-Bertamiráns, Lugo, Monforte de Lemos, Vilalba, Ourense, Barbadás, Pontevedra, Vigo, Lalín, Vilagarcía de Arousa e Combarro.

Infórmate, asesórate, reclama. Defende os teus dereitos!!