A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA), pon en coñecemento dos seus asociados e dos medios de comunicación, que o 14 de febreiro de 2017 publicouse no BOE a resolución do Xulgado do Mercantil Nº1 da Coruña, onde está admitida a trámite a demanda colectiva contra Abanca.
En consecuencia, informamos aos afectados polas Cláusulas Chan de ABANCA, adheridos á demanda, que queda paralizado o curso da mesma durante dous meses, periodo no que os asociados deberán aportar correctamente toda a documentación solicitada, tendo como prazo límite o 6 de abril de 2017.
Desde ACOUGA, facemos un chamamento a todos aqueles afectados polas Cláusulas Chan de ABANCA que non teñan feito reclamación e que queiran exercer o seu dereito a reclamar colectivamente, a que se poñan en contacto con ACOUGA e se adhiran a esta demanda colectiva, antes do prazo arriba indicado.

 
La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (ACOUGA) pone en conocimiento de sus asociados y de los medios de comunicación que el 14 de febrero de 2017, fue publicada en el BOE la resolución del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de A Coruña, donde está admitida a trámite la demanda colectiva contra Abanca.
En consecuencia, informamos a los afectados por las Cláusulas Suelo de ABANCA adheridos a la demanda, que queda paralizado el curso de la misma durante dos meses, período en el que los asociados deberán aportar correctamente toda la documentación solicitada, teniendo como plazo límite el 6 de abril de 2017.
Desde ACOUGA, hacemos un llamamiento a todos aquellos afectados por las Cláusulas Suelo de ABANCA que no hallan efectuado reclamación y que quieran ejercer su derecho a reclamar colectivamente, a que se pongan en contacto con ACOUGA y se adhieran a la demenda colectiva, antes del plazo arriba indicado.

ACOUGA